1

Тема: BOOTMGR is missing. Если склонировали новый диск Windows Server 8

Если Вы склонировали с диска на диск Windows Server 8 , и при попытке загрузиться с нового диска выдает

BOOTMGR is missing

загрузитесь с DVD-загрузочного WIN8, далее выбрать "Восстановление" во втором окне и войти в коммандную строку.
Далее определите букву диска (см. выше как это сделать).
Нашли. Набираем

Bcdboot C:\windows
BOOTREC /REBUILDBCD

 

где C это буква Вашего диска. Может быть и D и другой.

Дополнительно

BOOTREC /FIXMBR

BOOTREC /FIXBOOT

BOOTREC /REBUILDBCD

BOOTREC /SCANOS

Thumbs up Thumbs down

2 (15-10-2016 17:07:12 отредактировано john9871j)

Re: BOOTMGR is missing. Если склонировали новый диск Windows Server 8

Dưới đây là thư gần đây tôi có
kẻ ok tôi cố định vấn đề missingmgr bởi sau này:
10 bước FIX Windows 7 [tất cả các phiên bản]

1.) Khởi động từ "Windows 7" DVD;
2.) Chọn "Sửa chữa máy tính";
3.) Chọn "Cancel" để thoát khỏi tiện ích sửa chữa;
4.) Bây giờ bạn sẽ có được một màn hình hiển thị "dấu nhắc lệnh", "hệ thống phục hồi ',' chẩn đoán bộ nhớ ', vv ......
5.) Chọn "lệnh";
6.) Loại "DVD-DRIVE LETTER" của bạn tại dấu nhắc lệnh, nhấn ENTER;
7.) Bây giờ nếu Windows 7 được cài đặt trong ổ C, loại "copy bootmgr c: \" không có mã số, nhấn ENTER;
8.) Sau thành công loại copy "lối ra" không có mã số, nhấn ENTER;
9.) máy tính khởi động lại;
10) Chọn "bắt đầu cửa sổ bình thường";
 
bây giờ khi khởi động cửa sổ tôi vẫn nhận được một lỗi và nó khởi động lại ngay sau khi màn hình logo tải Windows
http://www.deskdecode.com/how-to-fix-bo … or-laptop/

Thumbs up Thumbs down

3

Re: BOOTMGR is missing. Если склонировали новый диск Windows Server 8

если диск мертвый, то вряд ли вы сможете его исправить. А насчет не отвечающих, то ответы есть, вы их проверили?